Levels

~ Nickname - owner собственик на канала
Има пълни правомощия над всички останали левели. Здава се с команден флаг +q в определеният канал. Само owner може да поставя флаг +q на други потребители!
& Nickname - супер опер или администратор на канала
Има пълни правомощия над всички следващи левели и може да раздава всички флагове с изключение на +q. Здава се с команден флаг +a в определеният канал.
@ Nickname - оператор на канала
Има пълни правомощия над всички следващи левели и може да раздава всички флагове с изключение на +q и +a . Здава се с команден флаг +o в определеният канал.
% Nickname - халфоп (полуоператор) на канала
Има пълни правомощия над всички следващи левели и може да раздава всички флагове с изключение на +q, +a и +o . Здава се с команден флаг +h в определеният канал.
+ Nickname - воис в канала
Най ниският левел, няма почти никакви правомощия в каналите и над останалите левели! Здава се с команден флаг +v в определеният канал.

NickServ команди

/msg NickServ register password email
Регистрация на ник - password е вашата парола а email вашият имейл адрес!
/msg NickServ confirm passcode
Потвърждава регистрацията на вашият ник, с кода който сте получили на вашият e-mail след команда register!
/msg NickServi identify password
Идентифицирате се като собственик на вече регистриран ник с вашата парола!
/msg NickServ group target password
Добавя нов ник нейм към вече регистриран от вас такъв. На практика, създава група от никове към вече сществуващ регистриран потребител, - target е вече регистриран ник а password e неговата парола!
/msg NickServ recover nickname password
В случай че някой използва вашият ник, тази команда възстановява правата ви над него - nickname е вашият зает ник, a password вашата парола.

ChanServ команди

/msg ChanServ register #channel musicChannel
Регистрира канал, в случая #channel е каналът който искам да регистрирам, musicChannel e описанието за този канал. Внимание, за да може да регистрирате канали, трябва да имате регистриран никнейм!
/msg ChanServ access #channel list
Показва лист с левелите и никовете, които са били добавени с привилегии в access листа на вашият канал!
/msg ChanServ {SOP|AOP|HOP|VOP} #channel {ADD|DEL|LIST|CLEAR} [nick|entry-list]
С този тип команда може да добавяте, изтривате, виждате, или изчиствате никове с определени права във вашият канал. Например - /msg ChanServ sop #metal add CRAZY_HORSE ще добави ник CRAZY_HORSE, като супер оператор в канал metal.

SeenServ команди

/msg SeenServ join #channel
Тази команда вкарва SeenServ във вашият канал, в случая това е #channel. За да работи тази команда се изисква да притежавате флаг (~) в канала!
/msg SeenServ part #channel
Тази команда изкарва SeenServ от вашият канал, в случая това е #channel. За да работи тази команда се изисква да притежавате флаг (~) в канала!
!seen nickname
Публична (fantasy) команда с която всеки във вашият канал може да получи информация от SeenServ за определен ник, в случая това е nickname. Показва кога никът е бил за последно онлайн, последните му действия и дали е бил идентифициран в NickServ!
!seen ident!@n04.usn.21.84.IP
Публична (fantasy) команда с която всеки във вашият канал може да получи информация от SeenServ за определенo IP, в случая това е ident!@n04.usn.21.84.IP. Показва дали това IP е онлайн, пълен списък с никовете които това IP е зползвало в мрежата, последните му действия и дали е бил идентифициран в NickServ!

Забележка: Валидни маски за seen са: ident!@n04.usn.21.84.IP, !@n04.usn.21.84.IP, @n04.usn.21.84.IP, n04.usn.21.84.IP !

Забележка: Възможно е ако IP - то е динамично (доставчикът на интернет го използва за различни клиенти), резултатите от списъка с никове да не се отнасят за един и същи потребител в мрежата!
!search nickname / !search nick-pattern
Публична (fantasy) команда с която всеки във вашият канал може да получи списък от SeenServ със последните 100 ника влизали в мрежата в които се съдържа определена дума или букви!

Забележка: Тази команда е полезна ако не можете да си спомните как точно е бил изписан даден ник!

Vhost (как да си сетнем vhost name?)

1. /join #vhost
Използвайте тази команда, за да влезете в специализираният канал за сетване на vhosts!
2. !vhost help
Напишете тази команда в канал #vhost на обща, за да видите пълният списък с команди към Vhost!
2. !vhost off
Напишете тази команда в канал #vhost на обща, за да свалите (премахнете) моментният си vhost!
2. !vhost on
Напишете тази команда в канал #vhost на обща, за да сетнете (активирате) последно заявеният от вас vhost!
2. !vhost my.new.cool.vhost
Напишете тази команда в канал #vhost на обща за да си сетнете нов vhost, в случая това е my.new.cool.vhost!

Забележка: След като ви бъде сетнат vhost-a, ще бъдете автоматично одстранен от каналa, с цел избягване на спам и злоупотреба с vhosts!

Забележка: За да можете да заявите vhosts ви е необходим регистриран и идентифициран в NickServ ник!

Забележка: Забранени са vhost's съдържащи цифри, букви на кирилица, както и vhost's използващи се в момента от други потребители!ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички команди към NickServ, ChanServ и NickServ са достъпни и със съкратените варианти на тези servicess, съответно CS, NS и SS!
За списък с всички активни команди към NickServ въведете команда /msg NickServ help
За списък с всички активни команди към ChanServ въведете команда /msg ChanServ help

facebook twitter Google+