Подробен списък с командите към NickServ в BG IRC Network.
NickServ - позволява да регистрирате своят псевдоним. Така друг не може да го използва.

Това са команди с които, можете да управлявате своят псевдоним.

Синтаксис за помощ /MSG NickServ HELP КОМАНДАACCESS Променя листа с позволени адреси.Синтаксис:

/MSG NS ACCESS ADD НИК МАСКА - добавя хост
/MSG NS ACCESS DEL НИК МАСКА - премахва хост
/MSG NS ACCESS LIST НИК - показва всички

Пример:

/MSG NS ACCESS ADD anyone@*.bepeg.com

Позволява достъп на anyone от bepeg.com домейн.

AJOIN Променя листа с канали за автоматично влизане в тях.Синтаксис:

/MSG NS AJOIN ADD [псевдоним] канал [ключ] - добавя канал за автоматично влизане
/MSG NS AJOIN DEL [псевдоним] канал - премахва канал за автоматично влизане
/MSG NS AJOIN LIST [псевдоним] - лист с канали за автоматично влизане

Пример: /MSG NS AJOIN ADD ANYONE #Bulgaria


След идентификация автоматично влизате във всички зададени канали.

ALIST Лист с канали където имате права.Синтаксис:

/MSG NS alist [псевдоним]

CERT Променя листа със сертификати на ника.Синтаксис:

/MSG NS CERT ADD [псевдоним] [fingerprint] - Добавя сертификат
/MSG NS CERT DEL [псевдоним] [fingerprint] - Премахва сертификат
/MSG NS CERT LIST [псевдоним] - Позволява лист със сетификати

Променя или показва списъка на сертификати за вашия ник. Ако се свържете с IRC и предоставите клиентски сертификат със съвпадащ пръстов отпечатък в списъка на cert, вие ще бъдете
автоматично идентифициран.


CONFIRM Потвърждение на ника след регистрацияСинтаксис:

/MSG NS CONFIRM [КОД] - кодът се получава на зададеният емайл

Използва се и след RESETPASS когато сте си забравили паролата.

DROP Изтриване на регистрацията на псевдонимът.Синтаксис:

/MSG NS drop [псевдоним]

Премахва регистрация както на Вашият ник така и на ник от Вашата група.
След използването на тази команда губите правата си от всички канали. Дори и от вашият собствен.

GLIST Лист с всички псевдоними в група.Синтаксис:

/MSG NS GLIST

GROUP Присъединяване към регистриран друг ваш псевдоним (не изисква потвърждение на емайл)Синтаксис:

/MSG NS group [главен псевдоним] [парола на главният псевдоним]

Правата са еднакви за всички псевдоними в групата.

HELP Показва тази листа с команди.Синтаксис:

/MSG NS HELP

IDENTIFY Идентифицирате се с паролата си.Синтаксис:

/MSG NS identify [псевдоним] [парола] - използва се при нужда от идентификация когато сте с различен ник от регистрирания.
/MSG NS id [парола] - използва се когато сте с Вашият собствен псевдоним.

INFO Показва информация за регистриран псевдоним.Синтаксис:

/MSG NS info [nick]

LIST Показва всички регистрирани потребители по зададен модел.Синтаксис:

/MSG NS LIST [модел]

Примери:

/MSG NS LIST *!joeuser@foo.com - Показва всички псевдоними собственост на joeuser@foo.com
/MSG NS LIST *Bot*!*@* - Показва всички псевдоними включващи в себе си Bot

LOGOUT Излизате от псевдонимът с който сте били.Синтаксис:

/MSG NS LOGOUT

RECOVER Връща контрола върху вашият псевдоним.Синтаксис:

/MSG NS RECOVER [псевдоним] [парола]

REGISTER Регистриране на псевдоним.Синтаксис:

/MSG NS REGISTER [парола] [емайл]

RESEND Изпраща повторно кодът за потвърждение на псевдонимът Ви.Синтаксис:

/MSG NS RESEND

RESETPASS Помага при забравена парола.Синтаксис:

/MSG NS RESETPASS [псевдоним] [емайл] - изпраща код с който ви идентифицира пред NickServ и можете да смените паролата си.

SET Задаване на опции, включително и kill protection, която защитава псевдонимът ви от използване повече от 1 минута.Синтаксис:

/MSG NS SET AUTOOP on/off - Включване или изключване на автоматичното даване на права в канал.
/MSG NS SET DISPLAY [псевдоним] - Променя главният псевдоним на групата (Новият псевдоним трябва вече да е в групата)
/MSG NS SET EMAIL [емайл] - Променя емайл-а за връзка в Вас или забравена парола. Излиза и в инфото на псевдонимът Ви.
/MSG NS SET GREET [съобщение] - Задава дадена фраза или мото, която се изписва след влизането Ви в даден канал.
/MSG NS SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF} - Скрива дадени елементи от вашето инфо. Пример: /MSG NS SET HIDE EMAIL ON
/MSG NS SET KEEPMODES on/off - Включва или изключва автоматичното слагане на модовете, който сте сложили последно на ника.
/MSG NS SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF} - Защита на никът Ви от ползване от други лица. Обикновенно дава 60 секунди за да се идентифицирате. С QUICK това време е 20 секунди.

При опция IMMED никът бива изхвърлен от мрежата моментално. Пример /MSG NS SET KILL ON или /MSG NS SET KILL QUICK (Опция IMMED не използвайте ако не е особено необходимо)

/MSG NS SET LANGUAGE [език] - Променя езикът с който сървис ще изпращат съобщенията си към вас. (В момента налично само английски език.)
/MSG NS SET MESSAGE on/off - Променя начинът по който сървис комуникира с вас (Обикновенно с notice)
/MSG NS SET PASSWORD [парола] - Променяте паролата на псевдонимът с който сте.
/MSG NS SET PRIVATE on/off - Скрива псевдонимът Ви от LIST на NickServ.
/MSG NS SET SECURE on/off - Включва охранителен режим. Изисква идентификация преди влизането Ви с даденият псевдоним. Нужно е да сте въвели доверен адрес. (ns access)
/MSG NS SET URL [Линк] - Добавя интернет адрес към вашият псевдоним.

STATUS Показва статус на потребител.Синтаксис:

/MSG NS STATUS [псевдоним] - показва информация в код за състояните на потребителя.

Възможни кодове:

0 - няма такъв потребител на линия / няма такъв регистриран псевдоним.
1 - потребителят не е идентифициран като собственик на този псевдоним.
2 - потребителят е идентифициран само с листа за достъп.
3 - потребителят е идентифициран със своята парола за достъп.


UNGROUP Премахване на псевдоним от група.Синтаксис:

/MSG NS UNGROUP [псевдоним] - Премахнатият псевдоним от групата запазва своята регистрация с цялото инфо, но губи всичко друго.

UPDATE Опреснява всички ваши настройки и проверява за нови съобщения в MemoServ.Синтаксис:

/MSG NS UPDATEВсички потребители, който не използват свойте псевдоними повече от 60 дни, ще бъдат автоматично изтрити и свободни за нова регистрация.

Специални благодарности на Draganov!
facebook twitter Google+