Кодекс на мрежата, глобални правила и структура на управление в BG IRC Network.


Глобална политика в мрежата

1. В мрежата НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ:

а. Крайно обидно поведение спрямо останалите потребители.
б. Крайно расистко поведение спрямо останалите потребители.
в. Споделянето и разпространението на педофилски материали.
г. Използването на CLONES/DRONES/SOCK4,5 .
д. Всякакъв вид INVITE/SPAM/NOTICE за други мрежи или сървъри.
е. Всякакъв вид скриптове и похвати за масов INVITE/SPAM за канали, сървъри или уебчатове включително вътрешни за мрежата.

2. Всеки в мрежата ИМА ПРАВО ДА СИ РЕГИСТРИРА::

a. Псевдоними (nick names), спрямо това което позволяват SERVICES
б. Канали (channels), спрямо това което позволяват SERVICES - налагайки собствена канална политика и правила в тях, в случай че те не противоречат на точка 1.в от глобалната политика на мрежата!

3. Всеки в мрежата има право да си кани приятели и други потребители в канала, единствено в случай, че това не се прави чрез скрипт или масово съобщение!

Упрвленческо ядро (структура)


CORE TEAM - Всички IRC администратори на сървъри и всички съоснователи на BG IRC NETWORK.
GLOBAL CHANNEL - #Bulgaria


1. Всички в CORE TEAM имат право да предлагат нови идеи, правила, промени в техническо или политическо отношение свързани с мрежата.
2. Всички в CORE TEAM имат право на равнопоставен глас при гласуването на дадена идея, проблем, промяна в политика или правила в мрежата.
3. Всички в CORE TEAM са добавени с еднакъв левел в GLOBAL CHANNEL, с цел да се съблюдава глобалната политика на мрежата, тей като до голяма степен той олицетворява самата нея.
4. Всички в CORE TEAM които са добавени в GLOBAL CHANNEL НЯМАТ ПРАВО ДА:

а. премахват или променят левела и статуса на останалите от CORE TEAM в канала
б. да налагат еднолична политика по отношение на канала (това става чрез предложение и всеобщо гласуване от всички core admins)
в. да добавят еднолично нови канални оператори (това става чрез предложение и всеобщо гласуване от всички CORE TEAM , в случай че няма добавени канални оператори - CORE TEAM изпълняват техните функции и задължения)

5. Всеки член на CORE TEAM нарушил правилата от точка 4 бива моментално изтрит премахнат от GLOBAL CHANNEL!
6. Всеки администратор на сървър има право да добавя IRC оператори на сървъра си по свое усмотрение - като IRC операторите не са част от CORE TEAM и нямат право на глас при взимането на решения свързани с мрежата!
7. Всеки IRC оператор нарушил точка от кодекса на мрежата - подлежи на наказание след гласуване от CORE TEAM.
8. Точки от едно до 8 - не могат да бъдат променяни или предлагани за гласуване, те са основните закони по които се ръководи мрежата и важат за всички!

Линкване на нови сървъри и уеб чатове в мрежата1. В мрежата НЕ СЕ ДОБАВЯТ празни сървъри (сървъри без реални потребители)!
2. Всеки нов сървър предложен за линкване СЕ ОДОБРЯВА И ГЛАСУВА от CORE TEAM!
3. Всеки новодобавен сървър в мрежата подлежи на тестов период от 1 месец, след което CORE TEAM решават дали дали собственикът допринася с нещо за мрежата и има ли основания да се присъедини към CORE TEAM!
4. Всеки има право да пусне уеб чат към мрежата, като потърси съдействието на администратор и уеб чата бъде описан на отделен сървър и порт.
5. В мрежата НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ кражби на темплейти, имитация и дублажи на иденти, от вече съществуващи и утвърдени уеб чатове.
При установяване на такива нарушения, достъпът на потребители през вашия уеб чат ще бъде ограничен без предупреждение!

ЗАБЕЛЕЖКА:
Всеки новодобавен уеб чат МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от правото на quit message със слоган и или линк към страницата му!
Всеки новодобавен сървър или уеб чат СЕ ДОБАВЯ в официалните списъци на форума и сайта на мрежата.
Всякакъв вътрешен INVITE/SPAM/ ЗА УЕБ ЧАТОВЕ ИЛИ СЪРВЪРИ Е НАКАЗУЕМ и може да доведе до преждевременно делинкване по преценка на CORE TEAM!

На кратко, принципа от който се ръководим е равнопоставеност на всички допринасящи за развитието на мрежата и гарантиране правото им на глас. BG IRC Network си запазва правото на промени в правилата, не защото така ни харесва или изнася, а защото може да сме пропуснали нещо.

facebook twitter Google+