Тук ще намерите пълен списък с линкнатите сървъри към мрежата на BG IRC Network.


irc.cyberircd.net
ssl port: 6697

irc.realchat.eu
ssl port: 6697

irc.webirc.eu
ssl port: 6697

irc.chatbg.info
ssl port: 6697

irc.bgirc.com
ssl port: 6697
facebook twitter Google+