Тук ще намерите пълен списък с линкнатите сървъри към мрежата на BG IRC Network.


irc.cyberircd.net
PROTOCOL / INTERFACE CP-1251 ports UTF-8 ports
standard   6667   9000
standard ssl +6697 +9001
dev websocket none   4545
irc.realchat.eu
PROTOCOL / INTERFACE CP-1251 ports UTF-8 ports
standard   6667   9000
standard ssl +6697 +9001
dev websocket none   4545
irc.webirc.eu
PROTOCOL / INTERFACE CP-1251 ports UTF-8 ports
standard   6667   9000
standard ssl +6697 +9001
dev websocket none   4545
irc.chatbg.info
PROTOCOL / INTERFACE CP-1251 ports UTF-8 ports
standard   6667   9000
standard ssl +6697 +9001
dev websocket none   4545
irc.bgirc.com
PROTOCOL / INTERFACE CP-1251 ports UTF-8 ports
standard   6667   9000
standard ssl +6697 +9001
dev websocket none   4545
facebook twitter Google+